Witamy w CXIX LO im. Jacka Kuronia

Dla rodziców

 TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2014/2015

w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia

w Warszawie

10 września 2014r. - zebranie z Rodzicami

15 października 2014r. - zebranie z Rodzicami

12 listopada 2014r. - dzień otwarty

03 grudnia 2014r. - dzień otwarty-informacja o ocenach niedostatecznych

14 stycznia 2015r. - zebranie z Rodzicami - wywiadówka

04 marca 2015r. - dzień otwarty - informacja o ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych

15 kwietnia 2015r. - dzień otwarty

13 maja 2015r. - dzień otwarty-informacja o ocenach niedostatecznych

10 czerwca 2015r. - zebranie z Rodzicami

 

Spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00DZWONKI
0. 7.10-7.55
1. 8.00-8.45
2. 8.50-9.35
3. 9.45-10.30
4. 10.40-11.25
5. 11.40-12.25
6. 12.35-13.20
7. 13.30-14.15
8. 14.20-15.05
9. 15.10-15.55


KALENDARZ

roku szkolnego 2014/2015

w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie


1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2014r.

2 Zimowa przerwa świąteczna. 22-31 grudnia 2014r.

3 Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr 9 stycznia 2015r.

4 Ferie zimowe 19.01 - 01.02.2015r

5 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach maturalnych  17 kwietnia 2015r.

6 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 24 kwietnia 2015r.

7 Wiosenna przerwa świąteczna  02.04 - 07.04.2015r.

8 Egzamin maturalny maj 2015

9 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 19 czerwca 2015r.

10 Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2015r.

11 Ferie letnie 27 czerwca-31 sierpnia 2015r.

12 Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne. 25,26,27 sierpnia 2015r.

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

2.01.2015r.

4.05.2015r. - 8.05.2015r.

5.06.2015r.

 

 

 


CXIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie przy ul. Złotej 58

istnieje od 1998 roku. Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami w 2008 roku wybrali Jacka Kuronia na patrona szkoły. Indywidualny styl, otwartość na świat, tolerancja, działalność społeczno-polityczna zadecydowały o wyborze tej osobistości, bowiem jak sam mówił ,,żyć po ludzku to tworzyć i kochać, wspólnie z drugim człowiekiem tworzyć wspólny świat”.

Wielostronne zainteresowania naszego patrona wykorzystują nasi uczniowie. Biorą udział w akcjach propagujących tolerancję i wielokulturowość we współczesnym świecie (współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM, Stowarzyszeniem Wolnego Słowa, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej - Warszawa).

Szkoła promuje też aktywny i zdrowy tryb życia przez organizowanie wycieczek (kilkudniowe odbyły się w październiku do Paryża i w Pieniny, a listopadzie do Torunia). Ponadto klasy uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych rozwijających ich wiedzę o świecie i kulturze europejskiej (muzealnych, a także rocznych kursach dotyczących polskiej szkoły filmowej, odwiedzają Sejm RP, Pałac Prezydencki, uczestniczą w konferencjach, szkoleniach i wykładach uniwersyteckich).

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty.